Tư vấn đầu tư

SMBL cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư từ A-Z cho những khách hàng muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường mục tiêu mới (Hàn Quốc hoặc Việt Nam)

Dịch vụ bao gồm:

- Đại diện tại thị trường mục tiêu để xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh, tìm kiếm/ thương thảo với khách hàng/đối tác

- Đào tạo, tư vấn FDI, luật định liên quan, báo cáo xu hướng ngành

- Tư vấn chiến lược, kế hoạch PR/marketing để thâm nhập vào thị trường mục tiêu

SMBL - Small & Medium Business Link

Tầng 3, Toà nhà sân Phương Đông Golf, Đường Tân Mỹ, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 84-24 37877700 ( Ext 103)

Email: smbl.mkt1@gmail.com

Web: www.smbl.biz

10.128.2.1

KR