Tư vấn đầu tư

SMBL cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư từ A-Z cho những khách hàng muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường mục tiêu mới (Hàn Quốc hoặc Việt Nam)

Dịch vụ bao gồm:

- Đại diện tại thị trường mục tiêu để xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh, tìm kiếm/ thương thảo với khách hàng/đối tác

- Đào tạo, tư vấn FDI, luật định liên quan, báo cáo xu hướng ngành

- Tư vấn chiến lược, kế hoạch PR/marketing để thâm nhập vào thị trường mục tiêu

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31