Nghiên cứu thị trường

SMBL có 15 năm cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường trong nhiều lĩnh vực

Chúng tôi giúp khách hàng đánh giá xu hướng ngành, thị trường, khả năng xuất khẩu sản phẩm sang thị trường mục tiêu mới, nghiên cứu tính khả thi của dự án để đầu tư, tư vấn chiến lược marketing

Nghiên cứu thị trường theo sản phẩm

Nghiên cứu thị trường theo ngành,

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

Báo cáo về tính khả thi của dự án

Khảo sát thị trường trực tiếp,

Xây dựng nghiên cứu thị trường dựa trên phỏng vấn trực tiếp với các chuyên gia có kinh nghiệm và địa phương.

Thị trường: Hàn Quốc & Việt Nam

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31