An ninh quốc phòng

SMBL đã có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp thiết bị an ninh quốc phòng, chống khủng bố.

Chúng tôi là đại diện chính thức tại Việt Nam của một số thiết bị quốc phòng nổi tiếng như C&S Aron Flying Ship Co., ltd, Doosan, v.v.

SMBL - Small & Medium Business Link

3rd Foor, Phuong Dong Golf Building, Tan My Str.,Cau Dien Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi City, Vietnam

Tel: 84-24 37877700( Ext 102, 411)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

10.128.2.1