Tổ chức sự kiện

SMBL là một trong những công ty tổ chức sự kiện kết nối kinh doanh hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi vừa cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện kết nối kinh doanh trọn gói (lên kế hoạch, tìm kiếm đối tác tổ chức, PR, setup gian hàng, mời VIP & diễn giả, lễ ký kết MOU, ..), hoặc theo yêu cầu (sắp xếp giao thương doanh nghiệp 1-1)

Các sự kiện kinh doanh do SMBL tập trung:

- Triển lãm, hội chợ thương mại:

- Hội nghị/hội thảo xúc tiến đầu tư

- Đơn vị tổ chức các chương trình hôi nghị cấp cao của cơ quan chính phủ hai nước (PCO)

- Thị trường: Việt Nam, Hàn Quốc, Myanmar.

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31