Kết nối giao thương Việt - Hàn

SMBL có 15 năm kinh nghiệm tổ chức các chương trình kết nối giao thương Việt Nam - Hàn Quốc trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh và tìm kiếm khách hàng / người mua mục tiêu theo yêu cầu đặc biệt.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ dựa trên quy trình:

  • Phân tích sản phẩm
  • Bản địa hóa thông tin sản phẩm
  • Tìm kiếm, lọc những khách hàng/ đối tác phù hợp nhất
  • Phân tích khách hàng/ đối tác tiềm năng
  • Tư vấn giao thương
  • Tổ chức các chương trình giao thương trực tuyến/ngoại tuyến
  • Thị trường: Việt Nam, Hàn Quốc
SMBL - Small & Medium Business Link

3rd Foor, Phuong Dong Golf Building, Tan My Str.,Cau Dien Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi City, Vietnam

Tel: 84-24 37877700( Ext 102, 411)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

10.128.2.1