Tin tức thị trường
TRIỂN VỌNG KINH TẾ HÀN QUỐC NĂM TỚI CỦA KDI

TRIỂN VỌNG KINH TẾ HÀN QUỐC NĂM TỚI CỦA KDI

Kinh tế Hàn Quốc sẽ ghi nhận mức tăng trưởng âm 1.1% vào năm 2020, và sẽ tăng trưởng thấp ở mức 3.1% vào năm 2021 do có sự hạn chế về hồi phục kinh tế trong nước dù có sự cải thiện về xuất khẩu hàng hóa.

CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI SẢN XUẤT CHẾ TẠO THÔNG MINH CỦA HÀN QUỐC

CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI SẢN XUẤT CHẾ TẠO THÔNG MINH CỦA HÀN QUỐC

CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI SANG THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT SỐ

CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI SANG THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT SỐ

Tăng trưởng quy mô thương mại trì tệ trong suốt 10 năm kể từ sau khi đạt 1000 tỷ USD vào năm 2011

EDCF HỖ TRỢ VỐN KHẨN CẤP ĐỐI PHÓ VỚI CORONA CHO KHU VỰC CHÂU Á

EDCF HỖ TRỢ VỐN KHẨN CẤP ĐỐI PHÓ VỚI CORONA CHO KHU VỰC CHÂU Á

EDCF được thành lập năm 1987 nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Hàn Quốc và các nền kinh tế đang phát triển, cung cấp các khoản vay để giúp họ phát triển kinh tế.

CHÍNH SÁCH LOGISTICS TRONG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI HÀN QUỐC

CHÍNH SÁCH LOGISTICS TRONG XUẤT NHẬP KHẨU TẠI HÀN QUỐC

Phí vận tải sân bay LA(won/kg): (tháng 1~2) 3.200, (tháng 4~6) 13.733, (tháng 9) 6.600, (tháng 10) 12.000

BÁO CÁO ĐẶC BIỆT VỀ NGUY CƠ CORONA TẠI DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI

BÁO CÁO ĐẶC BIỆT VỀ NGUY CƠ CORONA TẠI DIỄN ĐÀN KINH TẾ THẾ GIỚI

Khả năng cạnh tranh để tạo ra nền kinh tế có thể phục hồi tương đối trong đại dịch COVID-19 là gì?

PHƯƠNG HƯỚNG CHÍNH SÁCH KINH TẾ HÀN QUỐC NĂM 2021

PHƯƠNG HƯỚNG CHÍNH SÁCH KINH TẾ HÀN QUỐC NĂM 2021

Vận dụng tích cực chính sách kinh tế đối phó với tính chất không chắc chắn của dịch Corona

SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU NGÀNH NGƯ NGHIỆP HÀN QUỐC NĂM 2020

SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU NGÀNH NGƯ NGHIỆP HÀN QUỐC NĂM 2020

Trong suốt 50 năm (1970~2019), số hộ làm ngư nghiệp giảm trung bình 4.2%/ năm

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31