TRIỂN VỌNG KINH TẾ HÀN QUỐC NĂM TỚI CỦA KDI

 

Tăng trưởng kinh tế:

• Kinh tế Hàn Quốc sẽ ghi nhận mức tăng trưởng âm 1.1% vào năm 2020, và sẽ tăng trưởng thấp ở mức 3.1% vào năm 2021 do có sự hạn chế về hồi phục kinh tế trong nước dù có sự cải thiện về xuất khẩu hàng hóa.

• Tỷ lệ tăng trưởng trung bình năm 2020~2021 chỉ đạt mức 1.0%, và dự kiến mức tăng trưởng đi xuống vào năm tới.

Tiêu dùng cá nhân:

Sụt giảm do dịch COVID19, giảm mạnh vào năm nay (-4.3%) và tăng lên 2.4% vào năm tới.

Đầu tư trang thiết bị:

Cho thấy mức tăng tích cực (6%) do sự phục hồi của ngành sản xuất do có sự cải thiện về xuất khẩu hàng hóa, và dự kiến tăng 4.7% vào năm sau.

Đầu tư xây dựng:

Dự kiến tăng 2.0% vào năm tới do xây dựng nhà ở dần hồi phục.

Xuất khẩu:

Có chiều hướng hồi phục do nhu cầu của nước ngoài về các sản phẩm bán dẫn, xe hơi tăng, dự kiến sẽ thoát khỏi tình trạng suy yếu của năm nay (-2.2%) và đạt 3.7% vào năm sau.

Nhập khẩu:

Dự kiến tăng 4.6% do sự gia tăng xuất khẩu và đầu tư trang thiết bị.

Nguồn: Báo cáo tuần KOIMA ngày 23/11/2020

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31