PHƯƠNG HƯỚNG CHÍNH SÁCH KINH TẾ HÀN QUỐC NĂM 2021

 

Vận dụng tích cực chính sách kinh tế đối phó với tính chất không chắc chắn của dịch Corona

Nâng cao sức sống và vực dậy nền kinh tế

  • Tập trung hỗ trợ 255.8 ngàn tỷ won của nguồn tín dụng thương mại dùng để hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu
  • Tăng cường hỗ trợ xuất khẩu theo phương thức trực tuyến như giao thương trực tuyến
  • Giải quyết các hạn chế trong việc di chuyển giữa các quốc gia của đội ngũ nhân lực chủ lực

Tăng cường kinh tế khu vực và cải thiện cuộc sống người dân

Xác lập nguồn động lực tăng trưởng thế hệ mới và mở rộng đổi mới

Chuẩn bị cho tương lai vì sự tăng trưởng ổn định và bền vững

Tăng cường tính cân bằng và khả năng bao quát của cơ cấu kinh tế

Triển vọng kinh tế Hàn Quốc năm 2021:

Phân loại
Năm 2020
Năm 2021
Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế (%)
-1.1
3.2
Tăng số người có việc làm(10 ngàn người)
-22
15
Tỷ lệ tăng vật giá tiêu dùng(%)
0.5
1.1
Cán cân thương mại(trăm triệu đô la)
680
630
Tỷ lệ tăng xuất khẩu (%)
-6.2
8.6
Tỷ lệ tăng nhập khẩu (%)
-7.5
9.3

Nguồn: Báo cáo tuần KOIMA ngày 28/12
 

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31