Tin tức thị trường
KOIMA Việt Nam - Bản tin tuần số 32

KOIMA Việt Nam - Bản tin tuần số 32

Thu nhập quốc dân và quy mô kinh tế Hàn Quốc, Nhu cầu thiết bị làm việc tại nhà gia tăng, chiến lược phát triển ngành dịch vụ chăm sóc sức khoẻ kỹ thuật số, kế hoạch tăng năng lực cạnh tranh ngành vật liệu, phụ tùng và thiết bị

KOIMA Việt Nam - Bản tin tuần số 31

KOIMA Việt Nam - Bản tin tuần số 31

R&D ngành linh phụ kiện, tình hình bán lẻ tại các tỉnh thành Hàn Quốc, hỗ trợ 96.7 tỉ won trong hợp tác quốc tế ngành công nghệ, dự án hỗ trợ kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, Môi trường kinh doanh và mạng lưới cung ứng của các doanh nghiệp xúc tiến thị trường Việt Nam,

KOIMA Việt Nam - Bản tin tuần số 30

KOIMA Việt Nam - Bản tin tuần số 30

Sản phẩm "Low food" tăng trưởng 200%, kết quả xuất khẩu dâu tây và nho cao nhất từ trước tới nay, chiến lược tiên phong ngành công nghệ mới metaverse, thống kê thương mại công nghệ

KOIMA Việt Nam - Bản tin tuần số 29

KOIMA Việt Nam - Bản tin tuần số 29

Xu hướng xuất nhập khẩu, tình hình xuất nhập khẩu ICT, xu hướng tiêu dùng ngành hàng làm đẹp, kế hoạch đầu tư công

KOIMA Việt Nam - Bản tin tuần số 28

KOIMA Việt Nam - Bản tin tuần số 28

Chính sách phát triển kinh tế mới New Deal, chính sách kinh tế năm 2022 của Hàn Quốc, chính sách mở rộng nông nghiệp thông minh trên nền tảng AI & big data

KOIMA Việt Nam - Bản tin tuần số 27

KOIMA Việt Nam - Bản tin tuần số 27

Triển vọng các ngành nghề kinh doanh, triển vọng phục hồi kinh tế, các chính sách hỗ trợ Hiệp định đối tác Kinh tế toàn diện khu vực

KOIMA Việt Nam - Bản tin tuần số 26

KOIMA Việt Nam - Bản tin tuần số 26

Hàn Quốc ghi nhận quy mô nhập khẩu đồ dùng chơi golf lớn nhất từ trước tới nay, Dự báo về các ngành chủ lực 2022, Phương án xúc tiến STEAM

HÀN QUỐC SỬA ĐỔI BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

HÀN QUỐC SỬA ĐỔI BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Theo Danh mục HS 2022 mới của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Hàn Quốc cũng đã tiến hành sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu và dự kiến cho thi hành từ năm sau. Mã 6 sốCông ước HS: Danh mục HS (từ 5,387 phân nhóm tới 5,612)

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31