HÀN QUỐC SỬA ĐỔI BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

Theo Danh mục HS 2022 mới của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Hàn Quốc cũng đã tiến hành sửa đổi Biểu thuế nhập khẩu và dự kiến cho thi hành từ năm sau.

Mã 6 số

 • Công ước HS: Danh mục HS (từ 5,387 phân nhóm tới 5,612)
 • Danh mục phân loại hàng hóa thống nhất quốc tế theo Công ước HS (Harmonized Commodity Description and Coding System, Công ước Quốc tế về Hệ thống Hài hòa mô tả và Mã hóa hàng hóa)
 • Sử dụng với mục đích thống kê, vận chuyển, thương mại và thuế quan
 • Tháng 6/2019, Tổ chức Hải quan Quốc tế(WCO) đã sửa đổi Danh mục HS 2022 (chu kỳ 5 năm). Các quốc gia thành viên có nghĩa vụ phản ánh vào quy định luật trong nước (trong trường hợp cần thiết, có thể phân loại chi tiết hơn)
 • Luật Thuế quan Hàn Quốc: Biểu thuế xuất nhập khẩu (từ 6,896 phân nhóm  6,979), đã trình lên Quốc hội
 • Phản ánh nội dung Danh mục HS 2022 ( tạo mã số mới như thuốc lá điện tử, máy in 3D... + 225 phân nhóm mới)
 • Số phân nhóm hàng hóa có lượng giao dịch quốc tế không đáng kể hoặc phân loại chi tiết bị hủy bỏ hoặc thống nhất tăng 142 phân nhóm.

Mã 10 số

 • HSK (Biểu phân loại hàng hóa tổng hợp cho thuế quan và thống kê)
 • Bộ Kế hoạch và Tài chính công bố, dự kiến sửa đổi trong tháng 12
 • Phản ánh nội dung của HS 2022, bổ sung mới hàng hóa thuộc ngành mới, vật liệu, phụ tùng, thiết bị mới, đơn giản hóa các tiểu mục...
 • Hiện tại: 12,242 phân nhóm > Sửa đổi thành 11,293 phân nhóm (giảm 949 phân nhóm)
 • Biểu thuế xuất nhập khẩu theo FTA
 • Theo Lệnh tổng thống, dự kiến sửa đổi trong tháng 12
 • Sửa đổi toàn bộ 23 Biểu thuế xuất nhập khẩu áp dụng cho 19 quốc gia ký kết FTA (khoảng 300,000 phân nhóm hàng hóa)
 • Biểu thuế suất nhượng bộ thuế quan: Theo Lệnh tổng thống, dự kiến sửa đổi trong tháng 12

Nhấn vào đây để xem Báo cáo tuần KOIMA ngày 01/12/2021

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31