KOIMA Việt Nam - Bản tin tuần số 27

KOIMA VIỆT NAM - BẢN TIN TUẦN SỐ 27

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Xem KOIMA Việt Nam_Bản tin số 27 tại đây

https://drive.google.com/file/d/1f0qr7AiMbFQANEl6S1GQPWhiJ3cNwvj8/view

Với mong muốn cung cấp những thông tin chọn lọc nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn thị trường Hàn Quốc Quý 4/2021, tìm kiếm cơ hội hợp tác Việt-Hàn, SMBL – Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp các nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) tại Việt Nam tiếp tục cập nhật Bản tin tuần số 27.
 
SMBL - Đại diện chính thức KOIMA tại Việt Nam.

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.38