CHIẾN LƯỢC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI SẢN XUẤT CHẾ TẠO THÔNG MINH CỦA HÀN QUỐC

 

Mục tiêu

• Nâng cao tỷ lệ nâng cao doanh nghiệp ứng dụng xây dựng nhà máy thông minh

Tỷ lệ nâng cao: (đến năm 2019) 22%, (đến năm 2025) 30%

• Nâng cao năng lực cạnh tranh công nghệ cho doanh nghiệp cung cấp sản xuất chế tạo thông minh

Tiêu chuẩn công nghệ sản xuất chế tạo thông minh: năm 2018 là 72%, năm 2025 là 83%

Chiến lược thực hiện Đổi mới hệ thống phổ cập

• Phổ cập nhà máy thông minh dựa trên nhu cầu thực tế: Kế hoạch đến năm 2025, xây dựng khu vực hợp tác kỹ thuật số(100 khu vực), nhà máy thông minh thế hệ 5+AI(1000 nhà máy), nhà máy ứng dụng công nghệ thông minh(100 nhà máy)

• Xây dựng cụm công nghiệp kỹ thuật số liên kết ngành/khu vực

• Tăng cường năng lực cung cấp sản xuất thông minh Mở rộng sử dụng dữ liệu sản xuất đặt trọng tâm vào công nghệ AI

• Tăng cường sử dụng sớm dữ liệu sản xuất thông minh

• Tạo ra các điển hình đi đầu liên kết nền tảng sản xuất AI(KAMP) Tăng cường AS

• Xây dựng Nền tảng số 1 nhà máy thông minh trực tuyến

• Vận hành Lực lượng hỗ trợ AS hậu mãi(2000 cty / năm)

Nguồn: Báo cáo tuần KOIMA ngày 23/11//2020

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31