CHÍNH SÁCH CHUYỂN ĐỔI SANG THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT SỐ

 

Tình hình thương mại

Tăng trưởng quy mô thương mại trì tệ trong suốt 10 năm kể từ sau khi đạt 1000 tỷ USD vào năm 2011

Số doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ ngừng lại ở mức dưới 10,000 doanh nghiệp từ sau năm 2016

Phương án 1: Tăng cường năng lực cạnh tranh xuất khẩu kỹ thuật số thông qua nền tảng trực tuyến quốc gia

• Mở rộng xuất khẩu trực tuyến như toàn cầu hóa thông qua hợp tác chiến lược với Amazon, Alibaba

Phương án 2: Tăng cường triển lãm toàn cầu trên nền tảng kỹ thuật số

• Tăng cường năng lực triển lãm O2O tiêu chuẩn thế giới cho 7 ngành công nghiệp như điện tử, sinh học

Phương án 3: Phát triển 20,000 doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ đến năm 2030

• Tìm kiếm 10,000 doanh nghiệp mỗi năm, marketing đa phương diện trực tuyến, hỗ trợ vốn nhanh chóng với tổng quy mô lên đến 20 tỷ won.

Phương án 4: Chuyển đổi hệ thống hỗ trợ xuất khẩu sang kỹ thuật số

• Kỹ thuật số hóa toàn bộ mọi quy trình xuất khẩu cho tới năm sau như đổi mới hệ thống thương mại điện tử, điện tử hóa hải quan/chứng nhận, xây dựng dịch vụ pháp luật/tài chính không tiếp xúc

Nguồn: Báo cáo tuần KOIMA ngày 23/11//2020

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31