Tin tức
SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU NGÀNH NGƯ NGHIỆP HÀN QUỐC NĂM 2020

SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU NGÀNH NGƯ NGHIỆP HÀN QUỐC NĂM 2020

Trong suốt 50 năm (1970~2019), số hộ làm ngư nghiệp giảm trung bình 4.2%/ năm

XU HƯỚNG XÃ HỘI CỦA HÀN QUỐC NĂM 2020

XU HƯỚNG XÃ HỘI CỦA HÀN QUỐC NĂM 2020

Nhận thức về sự nguy hiểm của COVID-19: Người dân có xu hướng chuyển trách nhiệm cho cá nhân bị nhiễm bệnh

Vận hành thành công Trung tâm xúc tiến thương mại đại diện cho tỉnh Jeonbuk Hàn Quốc tại Việt Nam trong nhiệm kỳ 5 năm liên tiếp đầu tiên (2019-2023)

Vận hành thành công Trung tâm xúc tiến thương mại đại diện cho tỉnh Jeonbuk Hàn Quốc tại Việt Nam trong nhiệm kỳ 5 năm liên tiếp đầu tiên (2019-2023)

Từ năm 2019 tới nay,  SMBL đã hoàn thành xuất sắc vai trò là đối tác chiến lược, vận hành JBC Hanoi - Văn phòng xúc tiến thương mại của tỉnh Jeonbuk tại Việt Nam

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI MIỀN NAM VIỆT NAM GIỮA CỰU TỔNG THỐNG HÀN QUỐC LEE MYUNG BAK VÀ NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM TRƯƠNG TẤN SANG

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI MIỀN NAM VIỆT NAM GIỮA CỰU TỔNG THỐNG HÀN QUỐC LEE MYUNG BAK VÀ NGUYÊN CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM TRƯƠNG TẤN SANG

Vào ngày 3/12/2023 vừa qua, SMBL vinh dự được trở thành đối tác tổ chức Chương trình thăm và làm việc tại Long An - tỉnh tiêu biểu cho các tỉnh miền Nam Việt Nam, giữa cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak và nguyên chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang.

Dự án: Nghiên cứu và báo cáo khả thi về xây dựng tiêu chuẩn của tính năng cho môđun quang điện (PV) và tiêu chuẩn cho môđun quang điện tích hợp tòa nhà (BIPV)

Dự án: Nghiên cứu và báo cáo khả thi về xây dựng tiêu chuẩn của tính năng cho môđun quang điện (PV) và tiêu chuẩn cho môđun quang điện tích hợp tòa nhà (BIPV)

Hội nghị giao thương quốc tế Việt Nam -  Hàn Quốc - Ấn Độ tại tỉnh Jeollabuk-do, Hàn Quốc

Hội nghị giao thương quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc - Ấn Độ tại tỉnh Jeollabuk-do, Hàn Quốc

TỌA ĐÀM KẾT NỐI ĐẦU TƯ GIỮA TỈNH LONG AN VỚI CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC

TỌA ĐÀM KẾT NỐI ĐẦU TƯ GIỮA TỈNH LONG AN VỚI CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC

Vào ngày 23/10/2023 vừa qua, SMBL đã tổ chức thành công chương trình Tọa đàm kết nối đầu tư giữa tỉnh Long An với các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Khách sạn Lotte Seoul Hotel, Seoul, Hàn Quốc.

Chương trình giao thương quốc tế tỉnh JEOLLABUK-DO HÀN QUỐC 2023 GLOBAL BUSINESS CONVENTION & PRODUCT SHOW

Chương trình giao thương quốc tế tỉnh JEOLLABUK-DO HÀN QUỐC 2023 GLOBAL BUSINESS CONVENTION & PRODUCT SHOW

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31