XU HƯỚNG XÃ HỘI CỦA HÀN QUỐC NĂM 2020

 

Nhận thức về sự nguy hiểm của COVID-19

  • Người dân có xu hướng chuyển trách nhiệm cho cá nhân bị nhiễm bệnh

Giáo dục tiểu học, trung học cơ sở và COVID-19

  • Đội ngũ giáo viên đánh giá tiêu cực về các tiết học từ xa với lý do thiếu sự giáo dục để hình thành quan hệ và tính xã hội.

Sự thay đổi của thị trường lao động sau COVID-19

  • Ngành dịch vụ tiếp xúc gặp khó khăn lớn (ngành bán buôn bán lẻ, dịch vụ lưu trú và ăn uống, dịch vụ giáo dục)
  • Tầng lớp bị giảm tuyển dụng nhiều nhất là phụ nữ độ tuổi dưới 20 và các vị trí lao động tạm thời

Thói quen tiêu dùng trong dịch COVID-19

  • Tầng lớp người thu nhập thấp bị giảm thu nhập nhiều hơn so với các đối tượng khác
  • Tiêu dùng giảm do giãn cách xã hội
  • Sản phẩm bị giảm chi tiêu là thời trang, dịch vụ giáo dục □ Ảnh hưởng tới lĩnh vực giao thông của COVID-19
  • Tỷ lệ sử dụng dịch vụ đường sắt, xe khách giảm và tỷ lệ lưu thông trên cao tốc tăng.

Nguồn: Báo cáo tuần KOIMA ngày 21/12
 

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31