Vận hành văn phòng xúc tiến thương mại Jeonbuk tại Hà Nội, Việt Nam

*Tên dự án: Vận hành JBC Hanoi - Văn phòng đại diện xúc tiến thương mại của tỉnh Jeonbuk - Hàn Quốc tại Hà Nội, Việt Nam

* Thời gian: 9/11/2019

* Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

* Chủ trì: Tỉnh Jeonbuk Hàn Quốc, JBBA - Cơ quan xúc tiến doanh nghiệp tỉnh Jeonbuk

* Tổ chức: SMBL

* Lĩnh vực: Đại diện thương mại, vận hành văn phòng xúc tiến thương mại tại Việt Nam

*Quy mô:
Lên kế hoạch, mở & vận hành văn phòng xúc tiến thương mại tại Hà Nội
Đại diện Jeonbuk tại Việt Nam triển khai các chương trình hợp tác, quảng bá, giao thương doanh nghiệp
Xúc tiến thương mại cho hơn 1,000+ doanh nghiệp tỉnh Jeonbuk mở rộng kinh doanh tại Việt Nam

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31