Triển vọng phục hồi nền kinh tế Hàn Quốc

Hàn Quốc dự đoán nửa cuối năm sau sẽ là thời gian để phục hồi nền kinh tế trước sự lây lan của dịch Covid-19. Mặc dù vẫn còn nhiều điều không chắc chắn, song sự phục hồi của nền kinh tế Hàn Quốc có thể được kỳ vọng thông qua Chính sách phát triển kinh tế mới New Deal phiên bản Hàn Quốc và triển vọng xuất khẩu chất bán dẫn.


Vào ngày 4 vừa qua, Viện Nghiên cứu Kinh tế Hyundai đã công bố một báo cáo về “Các vấn đề kinh tế Hàn Quốc trong năm 2021” và cho biết “Nền kinh tế Hàn Quốc đang trong giai đoạn xác nhận mức tăng trưởng thấp nhất hiện nay. Thời gian để vực dậy nền kinh tế trở về thời điểm trước dịch Covid-19 được cho là khoảng nửa cuối năm sau”. “Hiệu quả của Chính sách kinh tế mới New Deal phiên bản Hàn Quốc sẽ là chìa khóa để phục hồi nền kinh tế. Tuy nhiên, "sẽ vẫn tồn tại khả năng đó sẽ là trở nếu các việc cải thiện môi trường kinh doanh và các quy định nhằm tăng cường đầu tư tư nhân và thúc đẩy ngành mới còn diễn biến chậm chạp”.
Do đó, “Chính phủ Hàn Quốc cần tiếp tục nỗ lực hỗ trợ cho sự tồn tại của các thành phần kinh tế và tăng cường sức mạnh cho kinh tế tư nhân”.

Nguồn: Báo Kookmin Ilbo Hàn Quốc

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.38