Triển lãm quốc tế về thiết bị chiếu sáng Lighting World (thường niên)

*Tên dự án: Triển lãm quốc tế về sữa & các sản phẩm ngành sữa (Việt Nam Dairy)

* Thời gian: Thường niên ( 2017-2019)

* Địa điểm: Hà Nội,  Hồ Chí Minh

* Chủ trì: VDA - Hiệp hội sữa Việt Nam

* Đối tác: SMBL

* Lĩnh vực: thực phẩm sữa,

* Quy mô: 200 gian hàng từ 10 quốc gia lãnh thổ, bao gồm cả Hàn Quốc

* Dịch vụ cung cấp: Mời gọi nhà triển lãm Hàn Quốc tham dự sự kiện

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31