Triển lãm quốc tế về sữa & các sản phẩm ngành sữa (Vietnam Dairy) (thường niên)

*Tên dự án: Triển lãm quốc tế về thiết bị chiếu sáng Lighting World 

* Thời gian: 2011-2013

* Địa điểm: Hồ Chí Minh, Việt Nam

* Chủ trì: Stavid Korea Hàn Quốc

* Tổ chức: SMBL

* Dịch vụ cung cấp:

Tìm kiếm, chọn lọc, mời gọi, sắp xếp các đơn vị nhập khẩu/ phân phối thiết bị chiếu sáng Việt Nam gặp gỡ & giao thương với doanh nghiệp Hàn trong khuôn khổ triển lãm

* Lĩnh vực: Thiết bị chiếu sáng

* Quy mô (mỗi năm): 50 công ty Hàn Quốc, 200+ đôn vị nhập khẩu và phân phối thiết bị chiếu sáng tại Việt Nam

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.38