Triển lãm quốc tế Công nghệ môi trường, Năng lượng và Sản phẩm sinh thái ENTECH (thường niên)

*Tên dự án: Triển lãm quốc tế Công nghệ môi trường, Năng lượng và Sản phẩm sinh thái ENTECH

* Thời gian: Thường niên từ 2011

* Địa điểm: Việt Nam

* Lĩnh vực: Công nghệ môi trường, Năng lượng và Sản phẩm sinh thái

* Quy mô: 200 gian hàng từ 100+ đợn vị triển lãm mỗi năm bao gồm cả Hàn Quốc

* Dịch vụ cung cấp: Sắp xếp lịch gặp gỡ giao thương 1-1 cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia Triển lãm

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31