THAY ĐỔI TRONG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ QUAN HÀN QUỐC NĂM 2021

 1. Mở rộng đối tượng được hỗ trợ chi phí kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu và kéo dài thời gian đăng ký
 2. Mở rộng phạm vi bên xuất trình trước danh sách hàng hóa xếp lên tàu khi xuất cảng
 3. Quy định mới về thời gian phê duyệt việc rút lại khai báo xuất nhập khẩu
 4. Xóa bỏ nghĩa vụ khai báo trong trường hợp tàu thương mại trong nước đang hoạt động ở nước ngoài được bán hoặc chuyển nhượng tại nước ngoài
 5. Mở rộng đối tượng tự sửa đổi khai báo xuất khẩu
 6. Thêm nhà nước và chính quyền địa phương vào đối tượng được miễn thuế đối với hàng hóa được sử dụng trong sản xuất, sửa chữa máy bay
 7. Mở rộng phạm vi đối tượng được miễn giảm tái xuất
 8. Miễn thuế tiêu thụ riêng biệt cho các sản phẩm xăng dầu làm nguyên liệu trong công đoạn sản xuất sản phẩm xăng dầu
 9. Quy định mới về hạn mức và kéo dài thời hạn thuế suất linh hoạt của thuế tiêu thụ riêng biệt cho sản phẩm xe hơi
 10. Mở rộng phạm vi đối tượng áp dụng chậm nộp  thuế giá trị gia tăng nhập khẩu
 11. Áp dụng thuế suất thấp đối với mặt hàng van điều chỉnh lưu lượng dùng trong sản xuất chất bán dẫn
 12. Bổ sung nước là đối tượng áp dụng APTA
 13. Quy định mới về việc lập giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa được hưởng ưu đãi thông thường và căn cứ áp dụng

Nguồn: Báo cáo tuần KOIMA ngày 01/03/2021

Nhấn vào đây để xem Báo cáo tuần KOIMA ngày 01/03/2021

SMBL - Small & Medium Business Link

Tầng 3, Toà nhà sân Phương Đông Golf, Đường Tân Mỹ, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 84-24 37877700 ( Ext 103)

Email: smbl.mkt1@gmail.com

Web: www.smbl.biz

10.128.2.1

KR