Thị trường phần mềm ứng dụng đa phương tiện sáng tạo và các trò chơi tương tác áp dụng công nghệ: thực tế ảo VR, thực tế tăng cường AR, thực tế hỗn hợp (MR), thực tế tăng cường (AR), thực tế ảo (VR), đồ họa máy tính (CG) và hình ảnh hóa (Viz)

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.38