Thị trường các sản phẩm giáo dục hỗ trợ trẻ em phát triển toàn diện qua sử dụng sách giáo khoa, thiết bị hỗ trợ giảng dạy và APP được phát triển bằng công nghệ thực tế tăng cường (AR) và công nghệ nhận dạng đối tượng (OR)

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.38