SỬA ĐỔI LUẬT THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Bối cảnh sửa đổi

  • Việc sửa đổi sẽ đóng góp vào tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao năng lực công nghệ của doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua đổi mới công nghệ theo hướng mở sử dụng hiệu quả các công nghệ bên ngoài.

Nội dung chính

Xúc tiến Dự án thúc đẩy giao dịch công nghệ và thương mại hóa cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

  • Năm 2019, đã có 8,105 giao dịch công nghệ diễn ra, với 7,224 giao dịch của doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm 89.1%
  • Nhưng tỷ lệ thành công thương mại hóa công nghệ từ bên ngoài chỉ đạt trung bình không quá 18% trong 3 năm trở lại đây.
  • Để cải thiện vấn đề này, Chính phủ xúc tiến đã và đang xúc tiến các dự án như hỗ trợ R&D; xây dựng, vận hành và quản lý mạng lưới thông tin; ký gửi và quản lý công nghệ; mua bán và đầu tư công nghệ; tìm kiếm, khảo sát và phân tích nhu cầu; xây dựng nền tảng v.v...

Chỉ định Quỹ bảo đảm công nghệ làm cơ quan chuyên trách thực hiện dự án.

  • Tìm kiếm nhu cầu giao dịch công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
  • Cung cấp hệ thống hỗ trợ một cửa cho toàn bộ chu kỳ từ kết nối giao dịch cho đến thương mại hóa sản phẩm công nghệ thông qua nền tảng Tech-Bridge.

Nhấn vào đây để xem Báo cáo tuần KOIMA ngày 15/11/2021

SMBL - Small & Medium Business Link

3rd Foor, Phuong Dong Golf Building, Tan My Str.,Cau Dien Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi City, Vietnam

Tel: 84-24 37877700( Ext 102, 411)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

10.128.2.1