Sự kiện ra mắt thương hiệu bánh JOAN tại việt Nam

*Tên dự án: Sự kiện ra mắt thương hiệu bánh JOAN tại việt Nam

* Thời gian: 19/3/2018

* Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

* Chủ trì: Joan Bakery Hàn Quốc

* Tổ chức: SMBL

* Hình thức tổ chức: Sự kiện ra mắt thương hiệu bánh JOAN tại việt Nam

* Lĩnh vực: thực phẩm

* Quy mô: 150 đối tác Việt Nam tham dự

* Dịch vụ cung cấp:

- Tổ chức sự kiện ra mắt

- Truyền thông cho thương hiệu

- Sắp xếp lịch gặp gỡ giao thương giữa Joan Hàn Quốc & các đối tác tiềm năng tại Việt Nam

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31