Sự kiến quáng bá & bán các sản phẩm K-hot của Hàn Quốc (Đại nhạc hội MUSIC BANK)

*Tên dự án: Sự kiến quáng bá & bán các sản phẩm K-hot của Hàn Quốc

(Đại nhạc hội MUSIC BANK)

* Thời gian: 3/2015

* Địa điểm: Hà Nội (Sân vận động Mỹ Đình & Lotte Mart Tây Sơn)

* Chủ trì:

Ngân hàng Shinhanbank,

KOSMES - Cơ quan xúc tiến DNNVV & Khởi nghiệp, trực thuộc Bộ DNNVV & Khởi nghiệp Hàn Quốc

*Dịch vụ cung cấp:

Tổ chức sự kiện quảng bá, trưng bày & bán các sản phẩm K-HOT trong khuôn khổ Đại nhạc hội MUSIC BANK

* Lĩnh vực: hàng tiêu dùng, thực phẩm, thực phẩm chức năng

* Quy mô: 20 công ty Hàn Quốc

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31