Roadshow năng lượng hạt nhân & triển vọng hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

*Tên dự án: Roadshow năng lượng hạt nhân & triển vọng hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

* Thời gian: 2012-2014

* Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

* Chủ trì: Bộ Công thương Việt Nam, Bộ Kinh tế Tri thức Hàn Quốc

* Tổ chức: SMBL

* Hình thức tổ chức:

- Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm & tính cạnh tranh của công nghiệp năng lượng hạt nhân Hàn Quốc

- Hội nghị trưng bày mô hình & đối thoại về triển vọng hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

* Lĩnh vực: năng lượng hạt nhân

* Quy mô: 300+ khách mời/ hội nghị là các cơ quan chính phủ, bộ ban ngành, tổ chức giữa hai nước

* Dịch vụ cung cấp:

- Tổ chức chương trình roadshow

- Đại diện phía Hàn Quốc làm việc với các đối tác tại Việt Nam để tổ chức chương trình, đặc biệt: Tổng Cục Năng lượng - Bộ Công thương,..

SMBL - Small & Medium Business Link

Tầng 3, Toà nhà sân Phương Đông Golf, Đường Tân Mỹ, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 84-24 37877700 ( Ext 103)

Email: smbl.mkt1@gmail.com

Web: www.smbl.biz

10.128.2.1

KR