Lễ hội văn hóa & ẩm thực Việt-Hàn (thường niên)

*Tên dự án: Lễ hội văn hóa & ẩm thực Việt-Hàn (thường niên)

* Thời gian: Thường niên, từ 2017

* Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

* Chủ trì: Trung tâm văn hoá Hàn Quốc tại Việt Nam

* Bảo trợ: Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

* Đồng tổ chức: SMBL

* Lĩnh vực: văn hoá, ẩm thực

* Quy mô: 100+ gian hàng đến từ Việt Nam & Hàn Quốc

* Dịch vụ cung cấp:

- Đồng tổ chức lễ  hội

- Sắp xếp lịch gặp gỡ giao thương doanh nghiệp Việt-Hàn 1:1 trong khuôn khổ lễ hội

SMBL - Small & Medium Business Link

3rd Foor, Phuong Dong Golf Building, Tan My Str.,Cau Dien Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi City, Vietnam

Tel: 84-24 37877700( Ext 102, 411)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.7