Hội nghị xúc tiến đầu tư: "Việt Nam - điểm đến đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư Hàn Quốc"

*Tên dự án: HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ "Việt Nam - điểm đến đầu tư an toàn và hiệu quả cho các nhà đầu tư Hàn Quốc"

* Thời gian: 2014-2015

* Địa điểm: Seoul, Hàn Quốc

* Chủ trì:
+ Cục đầu tư nước ngoài (FIA), Bô Kế hoạch đầu tư Việt Nam
+ Viglacera Land - Trực thuộc Tổng công ty Viglacera

* Tổ chức: SMBL

* Đối tác thực hiện của SMBL: Ngân hàng IBK Hàn Quốc

* Hình thức tổ chức: Hội nghị xúc tiến đầu tư trực tiếp tại Hàn Quốc

* Lĩnh vực: bất động sản công nghiệp

*Quy mô:
Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Seoul, Hàn Quốc
Mời gọi 100+ nhà đầu tư Hàn Quốc tham dự Hội nghị
Quảng bá các khu công nghiệp Viglacera đến nhà đầu tư Hàn Quốc

SMBL - Small & Medium Business Link

3rd Foor, Phuong Dong Golf Building, Tan My Str.,Cau Dien Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi City, Vietnam

Tel: 84-24 37877700( Ext 102, 411)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.7