"Hội nghị xúc tiến đầu tư"" Myanmar - thị trường mới nổi và điểm đến đầu tư mới của Đông Nam Á"

*Tên dự án: Hội nghị xúc tiến đầu tư: Myanmar - thị trường mới nổi và điểm đến đầu tư mới của Đông Nam Á "Myanmar - The final frontier market in Asia"

* Thời gian: 7-9/2013

* Địa điểm: Việt Nam & Myanmar

* Chủ trì:
+ Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam,
+ UMFCCI - Phòng thương mại & công nghiệp Myanmar,
+ MNPED - Bộ Kế hoạch & Phát triển kinh tế của Myamar
+ SSAV - Hiệp hội các nhà cung cấp Samsung tại Việt Nam ( 40 doanh nghiệp Hàn Quốc)

* Tổ chức: SMBL

* Hình thức tổ chức:
+ Hội nghị xúc tiến đầu tư sang Myanmar
+ Đối thoại trực tiếp giữa nhà đầu tư Hàn Quốc với đại diện Bộ phát triển kinh tế, Phòng thương mại công nghiệp tại Myamar
+ Tour thăm quan khu công nghiệp, nhà máy tại Myamar
+ Đối thoại hỗ trợ đầu tư với Đại sứ quán Myanmar tại Việt Nam

* Lĩnh vực: công nghiệp phụ trợ ( điện, điện tử) *Quy mô: 40 doanh nghiệp Hàn Quốc là các nhà cung cấp hàng đầu của Samsung tại Việt Nam

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31