Hội nghị xúc tiến đầu tư: "Việt Nam, Hải Phòng - điểm đến đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư Hàn Quốc"

*Tên dự án: Hội nghị xúc tiến đầu tư: Việt Nam, Hải Phòng - điểm đến đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư Hàn Quốc

* Thời gian: 31/3~5/4/2015

* Địa điểm: 4 thành phố tại Hàn Quốc ( Seoul, Busan, Ulsan, Daejeon)

* Chủ trì:
+ Cục đầu tư nước ngoài (FIA), Bô Kế hoạch đầu tư Việt Nam
+ Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng
+ Khu công nghiệp Deep C ( Hải Phòng)

* Tổ chức: SMBL

* Hình thức tổ chức: Hội nghị xúc tiến đầu tư trực tiếp tại Hàn Quốc

* Lĩnh vực: bất động sản công nghiệp

* Quy mô: 4 hội nghị xúc tiến đầu tư tại thành phố lớn của Hàn Quốc ( Seoul, Ulsan, Busan, Daejeon)
Quy mô: 50~200 nhà đầu tư Hàn Quốc/ mỗi hội nghị :

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31