Hội nghị tài chính & kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc IFEC

*Tên dự án: Hội nghị tài chính & kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc IFEC

* Thời gian: Thường niên ( 2018-2019)

* Địa điểm: Hà  Nội, Việt Nam

* Chủ trì: EDAILY Hàn Quốc

* Bảo trợ:

Việt Nam:

- Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia Việt Nam (NFSC)

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam (SBV)

- Uỷ ban Chứng khoán nhà nước (SSC)

- Phòng thương mại công thương Việt Nam (VCCI)

Hàn Quốc:

- Uỷ ban Giám sát tài chính Hàn Quốc ( FSC)

- Liên đoàn ngân hàng Hàn Quốc, Hiệp hội bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc, Hiệp hội bảo hiểm tổng hợp Hàn Quốc, Hiệp hội tài chính tín dụng Hàn Quốc, Liên đoàn ngân hàng tiết kiệm Hàn Quốc, Phòng thương mại và công nghiệp Hàn Quốc, Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc, KOTRA(Việt Nam)

* Tổ chức: SMBL

* Hình thức tổ chức:

- Hội nghị tài chính

- Phiên thảo luận về tài chính đầu tư

* Chủ đề hội nghị:

+ Tài chính kỹ thuật số & hội tụ,

+ khám phá các bước nhảy vọt của ngành bảo hiểm Việt Nam,

+ tình hình kinh tế chung Việt Nam -  Hàn Quốc,

+ Thúc đẩy quan hệ đối tác chung trong lĩnh vực ngân hàng và xây dựng một chiến lược thành công.

+ Tăng trưởng từ sự hợp tác của Fintech

+ Con đường hợp tác kinh tế và thương mại với VK FTA

+ Cơ hội mới, đầu tư vào doanh  nghiệp nhà nước Việt Nam

+ Chiến lược thu hút vốn đầu tư nước ngoài như một công cụ tăng trưởng thế hệ tiếp mới- Đầu tư vốn cổ phần doanh nghiệp, liên doanh

+ Chiến lược hợp tác ngành bảo hiểm

+ Thách thức và chiến lược phát triển của Start-up Việt Nam

* Lĩnh vực: tài chính, kinh tế,

* Quy mô: Mỗi năm

200 doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc

400+ khách mời (bao gồm quan chức chính phủ, tổ chức, doanh nghiệp tư nhân chuyên về kinh tế, tài chính

* Dịch vụ cung cấp:

- Tổ chức Hội nghị kinh tế tài chính

- Đại diện ban tổ chức Hàn Quốc làm việc, mời các đối tác bảo trợ Việt Nam như:

Ngân hàng nhà nước, Uỷ ban chứng khoán, Uỷ ban giám sát tài chính quốc gia, VCCI, 

- Mời diễn giả, khách mời, người tham dự

- Quảng bá, truyền thông cho sự kiện

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31