Hội nghị di động ICT Security technology for a Secure & Mobile Environment

*Tên dự án: Hội nghị di động ICT

Security technology for a Secure & Mobile Environment

* Thời gian: 30/7/2015

* Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

* Chủ trì: Secucen, ITcen - Hàn Quốc

* Tổ chức: SMBL

* Hình thức tổ chức:

- Hội nghị di động ICT

- Giao thương doanh nghiệp Việt -Hàn 1-1

* Lĩnh vực: ICT

* Quy mô:

30 doanh nghiệp Hàn Quốc

200+ khách mời Việt Nam

* Dịch vụ cung cấp:

- Tổ chức hội nghị

- Mời gọi khách Việt Nam tham dự

-  Sắp xếp lịch gặp gỡ giao thương giữa doanh  nghiệp Hàn Quốc & các đối tác Việt Nam tiềm năng

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31