Hội chợ thương mại về hàng trẻ em (Baby & Kid Fair)

*Tên dự án: Hội chợ thương mại về hàng trẻ em (Baby & Kid Fair)

* Thời gian: 30/7/2015

* Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam

* Chủ trì: KOSMES - Cơ quan xúc tiến DNNVV & Khởi nghiệp, trực thuộc Bộ DNNVV & Khởi nghiệp Hàn Quốc

* Tổ chức: SMBL

* Hình thức tổ chức: Hội chợ thương mại về hàng trẻ em, sắp xếp giao thương Việt-Hàn 1-1

* Lĩnh vực: Hàng trẻ em

* Quy mô: 30 doanh nghiệp Hàn Quốc

* Dịch vụ cung cấp:

- Tổ chức Hội chợ thương mại

- Truyền thông sự kiện, quảng bá mời gọi khách tham dự

- Sắp xếp lịch gặp gỡ giao thương giữa doanh nghiệp Hàn Quốc & các đối tác nhập khẩu, phân phối Việt Nam

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.38