Hội chợ thương mại EXPO

*Tên dự án: Hội chợ thương mại EXPO

* Thời gian: Thường niên từ  2012

* Địa điểm: Việt Nam

* Cugn cấp dịch vụ: SMBL

* Dịch vụ cung cấp: Sắp xếp lịch giao thương trực tiếp 1-1 giữa doanh nghiệp Việt Nam & các doanh nghiệp Hàn Quốc t ham gia trưng bày tại Hội chợ

* Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng, công nghiệp

* Quy mô: 20 doanh nghiệp  Hàn Quốc/ mỗi năm

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31