Hội chợ thương mại EXPO

*Tên dự án: Hội chợ thương mại EXPO

* Thời gian: Thường niên từ  2012

* Địa điểm: Việt Nam

* Cugn cấp dịch vụ: SMBL

* Dịch vụ cung cấp: Sắp xếp lịch giao thương trực tiếp 1-1 giữa doanh nghiệp Việt Nam & các doanh nghiệp Hàn Quốc t ham gia trưng bày tại Hội chợ

* Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng, công nghiệp

* Quy mô: 20 doanh nghiệp  Hàn Quốc/ mỗi năm

SMBL - Small & Medium Business Link

3rd Foor, Phuong Dong Golf Building, Tan My Str.,Cau Dien Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi City, Vietnam

Tel: 84-24 37877700( Ext 102, 411)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

10.128.2.1