HÀN QUỐC: TIẾN TỚI LÀM CƯỜNG QUỐC VỀ ROBOT

Mục tiêu
Tiến tới là 1 trong 4 cường quốc về robot đến năm 2023
Chính sách xúc tiến
• Ngân sách cho lĩnh vực robot vào năm tới: đạt 194.4 tỷ won, tăng 32%
• Đến năm 2025, phát triển 20 doanh nghiệp chuyên về robot (năm 2018 là 6 doanh nghiệp)
• Hỗ trợ đạt 20,000 tỷ won cho thị trường trong nước (năm 2018 là 5800 tỷ won)
Lĩnh vực tập trung phát triển
• Robot sản xuất cho 3 ngành lớn là ngành công nghiệp gốc, dệt may, thực phẩm và đồ uống
• Robot dịch vụ cho 4 ngành là chăm sóc, thiết bị đeo(wearable), y tế, logistics


Kịch bản 3 giai đoạn phát triển ngành robot
Phân loại Giai đoạn 1 Giai đoạn 2 Giai đoạn 3
Năm 2020~2022 2023~2025 2026~
Vai trò của robot Hỗ trợ đơn thuần/thay thế sức lao động Phối hợp với con người/ cộng tồn Tự hành
Nhận thức Tập trung vào tính năng cảm biến riêng biệt Tập trung vào thuật toán nền cảng AI, cloud
Điều khiển Robot riêng biệt, điều khiển từ xa Nhiều robot, bán tự hành Nhiều robot, tự hành
Áp dụng (Link kiện) Tăng cường độ bồn/cao độ hóa
(Thành phẩm) Mở rộng khả năng áp dụng nền tảng thực tế (Linh kiện) Thông minh/ Giá rẻ
(Thành phẩm) Sản phẩm nền tảng dịch vụ
Lĩnh vực ứng dụng Môi trường trong nhà, theo khuôn mẫu Môi trường không theo khuôn mẫu
(tập trung vào môi trường thường nhật) Mội trường đa dạng không theo khuôn mẫu
(nhiều nguy cơ)
Mỏ rộng ra môi trường bên ngoài Liên kết trong và ngoài

Nguồn: Báo cáo tuần KOIMA ngày 9/11//2020

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31