Dự án nhượng quyên thương mại HOLLYS COFFEE tại Việt Nam

*Tên dự án: Dự án nhượng quyền thương mại HOLLYS COFFEE tại Việt Nam

* Thời gian: 2014

* Địa điểm: Việt Nam

* Chủ trì: Hollys Coffee (Hàn Quốc)

* Đối tác nhượng quyền: MCRC Holding, trực thuộc Tập đoàn VID group

* Thực hiện dịch vụ: SMBL

* Hình thức tổ chức: Khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tượng nhượng quyền tại Việt Nam

* Lĩnh vực:FMCG

SMBL - Small & Medium Business Link

Tầng 3, Toà nhà sân Phương Đông Golf, Đường Tân Mỹ, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 84-24 37877700 ( Ext 103)

Email: smbl.mkt1@gmail.com

Web: www.smbl.biz

10.128.2.1

KR