Dự án nhượng quyên thương mại HOLLYS COFFEE tại Việt Nam

*Tên dự án: Dự án nhượng quyền thương mại HOLLYS COFFEE tại Việt Nam

* Thời gian: 2014

* Địa điểm: Việt Nam

* Chủ trì: Hollys Coffee (Hàn Quốc)

* Đối tác nhượng quyền: MCRC Holding, trực thuộc Tập đoàn VID group

* Thực hiện dịch vụ: SMBL

* Hình thức tổ chức: Khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tượng nhượng quyền tại Việt Nam

* Lĩnh vực:FMCG

SMBL - Small & Medium Business Link

3rd Foor, Phuong Dong Golf Building, Tan My Str.,Cau Dien Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi City, Vietnam

Tel: 84-24 37877700( Ext 102, 411)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

10.128.2.1