Dự án mở rộng mạng lưới kết nối Việt-Hàn của Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc KOIMA

*Tên dự án: Dự án mở rộng mạng lưới kết nối Việt-Hàn của Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc KOIMA

* Thời gian: 1/2020

* Địa điểm:Việt Nam

* Chủ trì: KOIMA - Hiệp hội các nhà nhập khẩu Hàn Quốc

* Thực hiện: SMBL

* Hình thức tổ chức: tổ chức các chương trình kết nối, giao thương doanh nghiệp giữa thành viên KOIMA và đối tác Việt Nam

* Lĩnh vực: Đại diện xúc tiến thương mại tại Việt Nam

SMBL - Small & Medium Business Link

3rd Foor, Phuong Dong Golf Building, Tan My Str.,Cau Dien Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi City, Vietnam

Tel: 84-24 37877700( Ext 102, 411)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.7