Dự án mở rộng kinh doanh về dầu công nghiệp của DONGNAM PETROLEUM tại Đông Dương

*Tên dự án: Dự án mở rộng kinh doanh về dầu công nghiệp của DONGNAM PETROLEUM tại Đông Dương, Thành lập & vận hành nhà máy tại Việt Nam

* Thời gian: 2014-2015

* Địa điểm: Hải Phòng, Việt Nam

* Chủ trì: Dongnam Petroleum

* Thực hiện tư vấn: SMBL

* Lĩnh vực: Dầu công nghiệp

* Quy mô:

- Giai đoạn 1: nghiên cứu thị trường, tìm kiếm đối tác nhập khẩu Việt Nam, làm việc với EVN - Tập đoàn điện lực
- Giai đoạn 2: Tư vấn đất công nghiệp, nhân sự, thủ tục đầu tư FDI để xây dựng nhà máy tại Việt Nam
- Giai đoạn 3: vận hành nhà máy, tuyển nhân sự, phân tích đối thủ cạnh tranh, mở rộng mạng lưới khách hàng

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31