Chương trình mạng lưới hợp tác Y tế Việt Nam - Hàn Quốc

*Tên dự án: Chương trình mạng lưới hợp tác Y tế Việt Nam - Hàn Quốc

* Thời gian: 1-4/12/2015

* Địa điểm: Seoul, Hàn Quốc

* Chủ trì:
+ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
+ Bộ An toàn dược phẩm thực phẩm Hàn Quốc (MFDS)
+ Bộ Y tế Việt Nam (MOH)

* Đồng tổ chức: SMBL

* Hình thức tổ chức:
+ Lễ ký MOU giữa MFDS Hàn Quôc s& MOH Việt Nam
+ Cuộc toạ đàm cấp bộ trưởng của Bộ y tế Việt Nam & Hàn Quốc

* Lĩnh vực: y tế

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31