Chương trình mạng lưới hợp tác Y tế Việt Nam - Hàn Quốc

*Tên dự án: Chương trình mạng lưới hợp tác Y tế Việt Nam - Hàn Quốc

* Thời gian: 1-4/12/2015

* Địa điểm: Seoul, Hàn Quốc

* Chủ trì:
+ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam
+ Bộ An toàn dược phẩm thực phẩm Hàn Quốc (MFDS)
+ Bộ Y tế Việt Nam (MOH)

* Đồng tổ chức: SMBL

* Hình thức tổ chức:
+ Lễ ký MOU giữa MFDS Hàn Quôc s& MOH Việt Nam
+ Cuộc toạ đàm cấp bộ trưởng của Bộ y tế Việt Nam & Hàn Quốc

* Lĩnh vực: y tế

SMBL - Small & Medium Business Link

Tầng 3, Toà nhà sân Phương Đông Golf, Đường Tân Mỹ, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 84-24 37877700 ( Ext 103)

Email: smbl.mkt1@gmail.com

Web: www.smbl.biz

10.128.2.1

KR