Chương trình giao thương Việt-Hàn với các doanh nghiệp Dajeon Hàn Quốc trong khuôn khổ triển lãm Vietnam Expo tại Hà Nội / Daejeon Technopark VIETNAM EXPO BIZ MATCHING

SMBL - Small & Medium Business Link

Add: No. 1911, 19F, Keangnam Landmark 72, Pham Hung str, Nam Tu Liem, Hanoi

Tel: 84-24 37877700( Ext 0)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.31