Chương trình giao thương Việt-Hàn với các doanh nghiệp Dajeon Hàn Quốc trong khuôn khổ triển lãm Vietnam Expo tại Hà Nội / Daejeon Technopark VIETNAM EXPO BIZ MATCHING

SMBL - Small & Medium Business Link

3rd Foor, Phuong Dong Golf Building, Tan My Str.,Cau Dien Ward, Nam Tu Liem Dist, Hanoi City, Vietnam

Tel: 84-24 37877700( Ext 102, 411)

Email: smblcoltd@gmail.com

Web: www.smbl.biz

::ffff:172.18.0.7