HÀN QUỐC PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA NHANH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Gần đây, Hàn Quốc đã hoàn thành phát triển phương pháp kiểm tra nhanh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

  • Mở rộng quy mô thuốc bảo vệ thực vật cần kiểm tra từ 473 loại lên 511 loại
  • Rút ngắn thời gian phân tích từ 7 tiếng xuống còn 3 tiếng
  • Tiết kiệm lượng thuốc dùng để phân tích còn 1/10

Tình hình hiện nay

  • Áp dụng phương pháp thí nghiệm khác nhau theo từng giai đoạn sản xuất, phân phối, nhập khẩu dù là cùng một loại nông sản

Trong tương lai

  • Áp dụng cùng một phương pháp kiểm tra ở mọi giai đoạn
  • Đặc biệt, tăng cường hơn nữa việc quản lý an toàn đối với với nông sản nhập khẩu như áp dụng phương pháp này cho 129 loại thuốc bảo vệ thực vật đang được sử dụng tại nước ngoài

Lịch trình

  • Công bố vào tháng 3
  • Thực hiện từ tháng 7

Nguồn: Báo cáo tuần KOIMA ngày 01/03/2021

Nhấn vào đây để xem Báo cáo tuần KOIMA ngày 01/03/2021

 

SMBL - Small & Medium Business Link

Tầng 3, Toà nhà sân Phương Đông Golf, Đường Tân Mỹ, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 84-24 37877700 ( Ext 103)

Email: smbl.mkt1@gmail.com

Web: www.smbl.biz

10.128.2.1

KR