THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC CÙNG SMBL

Event category:

Time: 10/01/2019, 00:00

Location:

Event Agenda

Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam. Tuy nhiên, đã gần 4 năm
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc có hiệu lực, những kết quả đạt
được trong việc tận dụng ưu đãi từ VKFTA của doanh nghiệp Việt vẫn chưa tương
xứng với tiềm năng và kỳ vọng do gặp phải nhiều rào cản kỹ thuật từ phía Hàn, thiếu
năng lực canh tranh, mạng lưới kết nối kinh doanh không hiệu quả, hạn chế khả năng
tiếp cận trực tiếp với khách hàng Hàn Quốc.
Thấu hiểu được những khó khăn đó của doanh nghiệp Việt, Small & Medium Business
Link (SMBL) đã triển khai chương trình “Thâm nhập thị trường Hàn Quốc cùng
SMBL/Jump to South Korea with SMBL’’. SMBL là đơn vị đã có hơn 13 năm kinh
nghiệm chuyên hỗ trợ xúc tiến giao thương giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan
chính phủ, phi chính phủ Việt Nam- Hàn Quốc; có mạng lưới quan hệ rộng rãi; đặc biệt
có lợi thế về am hiểu thị trường của một công ty Hàn Quốc tại thị trường bản địa.
Hãy tham gia chương trình với SMBL để thâm nhập thị trường Hàn Quốc, hợp tác với
đối tác Hàn Quốc một cách hiệu quả, nhanh chóng,tiết kiệm chi phí!

 

Event gallery